JOB OPENINGS

BUS DRIVER IN INTERNATIONAL TRANSPORTATION

Do you love driving and meeting new people?
If so this is the job for you!
From touring the most beautiful European countries, international and local sightseeings, hotel and airport transfers to driving different types of groups to diverse events – the opportunities are extensive

Contact
our HR team

info@faniani-group.com

CALL US

+386 64 199 074
Viber & Whatsapp

VISIT
OUR OFFICE


Make an appointment
Miklošičeva cesta 32, Ljubljana

JOB VACANCY

BUS DRIVER IN INTERNATIONAL TRANSPORTATION m/f

Job description:

Bus transportation of passengers in international traffic. Concern for safe, reliable and timely drive of international passengers. Ensuring that the coaches are technically impeccable.

Conditions for the position: 

Secondary vocational education, drivers licence B and D catagory, CPC certification, knowledge of European cities, active knowledge of English, Croatian/ Serbian/ Bosnian or Macedonian language, several years of work experience in traffic, basic computer skills and smart phone knowledge, appropriate physical abilities, patience, ability to respond quickly and actively, courtesy and professional attitude, reliability, good scheduling of working time, autonomy at work.

Application deadline: 31.12.2021

DELOVNO MESTO VOZNIK AVTOBUSA V MEDNARODNEM PREVOZU m / ž

Opis dela: Avtobusni prevoz potnikov v mednarodnem prometu. Skrb za varno, zanesljivo in pravočasno vožnjo potnikov v mednarodnem prometu. Skrb za tehnično in higensko brezhribnost vozila. Pogoji za zaposlitev: Srednje poklicno izobraževanje, vozniško dovoljenje B in D kategorije, koda 95, poznavanje evropskih mest, aktivno znanje angleškega, hrvaškega / srbskega / bosanskega ali makedonskega jezika, več let delovnih izkušenj v prometu, osnovno računalniško znanje in uporaba pametnega telefona, ustrezne fizične sposobnosti, potrpljenje, sposobnost hitrega in aktivnega odzivanja, vljudnost in profesionalen odnos, zanesljivost, dobro razporejanje delovnega časa in samostojnost pri delu.  
Rok za prijavo: 31.12.2021

POSAO VOZAČ AUTOBUSA U MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU m / ž

Opis posla:

Autobusni prijevoz putnika u međunarodnom prometu. Briga za sigurno, pouzdano i pravovremeno putovanje putnika u međunarodnom prometu. Briga o tehničkoj i higijenskoj smirenosti vozila.

Uvjeti zaposlenja:

Srednje stručno obrazovanje, vozačka dozvola B i D kategorije, kod 95, znanje europskih gradova, aktivno znanje engleskog, hrvatskog / srpskog / bosanskog ili makedonskog jezika, nekoliko godina radnog iskustva u prometu, osnovne računalne vještine i korištenje pametnih telefona, odgovarajuće fizičke sposobnosti, strpljenje, sposobnost brze i aktivne reakcije, uljudnost i profesionalan stav, pouzdanost, dobar raspored radnog vremena, neovisnost na poslu.

Rok za prijavu: 31.12.2021

BE PART OF THE FANIANI GROUP TEAM

WORKING FOR FANIANI TEAM

Learn from the best in the business

REASONS TO JOIN

Unlock your potential and develop lifelong skills

WHAT WE STAND FOR

Teamwork, respect, and excellence